جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۹۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۴۶۷ نتیجه پیدا شد.
حسین میرزایی (ثبتی) کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۳۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: داراب
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۲۰۵۱۲
محمدحسین میرشکاری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۶۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۵۹۰۴۴
سیدغلامرضا میرقادری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۲۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: اقلید
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۵۲۳۵۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۱۹۰۹۵
ابراهیم میرکی کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۱۴۰۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۸۱۶۴۶۷۸ _ ۰۷۱۴۳۵۶۳۳۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۱۶۴۶۷۸
عنایت اله مزارعی نژاد کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۹۶۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۷۱۹۵۰
قاسم مشتری زهره نما کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۹۴۶
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۸۵۰۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۳۵۰۷۹
زهرا مظفری کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۳۱۷۰
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۱۹۳۰۸
کامران مظفری کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۴۴۹۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۹۱۱۳۲
حمیدرضا معتمد کارشناس امور اداری و استخدامی
شماره پروانه: ۸۱۶۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۸۱۶۶۰۵
ایاز معزز کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۵۰۲۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۶۰۹۳۴