جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۷ نتیجه پیدا شد.
آقایار مرادی کهواده کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۹۳۷
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۳۱۷۷۵۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۷۳۱۷۴۷
مریم مرادی کوچی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۹۴۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خرامه
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۱۲۶۷۲۸
محسن مرتضوی نیا کارشناس ‫تشخیص اصالت خط ، امضاء و اثر انگشت
شماره پروانه: ۴۴۸۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۳۵۳۵۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۱۶۷۳۴
محمد مریخی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۱۵
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۲۲۳۱۰۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۸۰۷۵۳
حسین میرزایی (ثبتی) کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۳۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: داراب
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۲۰۵۱۲
محمدحسین میرشکاری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۶۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۵۹۰۴۴
سیدغلامرضا میرقادری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۲۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: اقلید
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۵۲۳۵۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۱۹۰۹۵
عنایت اله مزارعی نژاد کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۹۶۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۷۱۹۵۰
رضا مسلمان حقیقی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۴۲۹۱
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه: ۰۷۳۲۵۲۲۷۸۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۲۲۱۴۶
قاسم مشتری زهره نما کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۹۴۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: مرخصی
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۸۵۰۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۳۵۰۷۹