جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۶ نتیجه پیدا شد.
غلامعلی امین کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۷۰۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۱۳۲۱۰۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۲۱۰۴۹
سیدنورالدین امینی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: مرخصی
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۱۲۰۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۱۴۵۰۳
حسن انصاری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۷۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
نور محمد انصاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۷۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۳۳۳۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۱۲۵۷۸
نجمه بیات پور کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۴۲۲۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۴۴۱۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۴۵۸۶
سعید بیاری کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۷۱۶۵
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۳۶۵۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۶۲۷۲۲
ایوب بازیاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۶۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۲۲۹۴۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۱۴۸۹۰
لیلا باستانی کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۵۲۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۴۲۶۳۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۶۷۱۰۱
محمد باقری فرد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۴۷۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۴۳۳۴۲۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۹۲۰۵۹۴
بهداد بامداد کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۷۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۲۶۹۹۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۷۹۷۷۱