جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۵ نتیجه پیدا شد.
محسن جهاندارپور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۴۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۳۷۴۱
کامران جهاندیده کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۱۱۹۵۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۳۱۲۲۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۷۶۴۴۱
آرش جهان منش کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۱۹۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۵۲۳۳۵
عباس جوادی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۷۳۳۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۳۰۰۲۸
ابراهیم جوکار کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۳۱۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۴۰۱۹۷
رحیم جوکار کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۵۰۹۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۳۲۴۵۵
عباس جوکار کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۷۲۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کازرون
تلفن موسسه: ۰۷۲۱۲۲۴۷۳۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۱۱۵۸۶
عبدالرسول جوکار کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۸۲۰
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۰۲۴۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۱۷۳۰۵۴
محمد مهدی جوکار کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۹۵۱۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۹۳۰۸۹۱۵۵۵۷
تلفن همراه: ۰۹۳۰۸۹۱۵۵۵۷
هوشنگ جوکار کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۱۳۶۷۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۱۶۸۸۶۴ _ ۰۷۱۳۲۲۵۵۱۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۶۸۸۶۴
ابوذر چراغی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۰۹۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۳۳۱۳۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۸۶۰۸۹
حمید چراغی کازرونی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۴۶۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۶۶۵۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۳۰۵۵۲