جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۵ نتیجه پیدا شد.
شهاب چوبینه کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۹۱۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۲۰۱۲۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۷۳۱۹۱
وحید چوبینه کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۱۴۱۴
اعتبار: ۱۳۸۵/۰۴/۱۳
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۷۲۴۲۲۴۲۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۴۶۲۰۰
ضرغام حاجی زاده کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۹۷۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۵۴۳۹۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۴۳۲۱۷
احمدرضا حدادی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۷۰۹۶
امید رضا حدادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۷۴۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۲۰۳۸۲
احسان حیدری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بوانات
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۴۵۱۲۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۵۲۱۲۷۰
رامین حیدری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۷۷۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۳۰۸۲۱۸۴ _ ۰۷۱۳۶۳۱۲۱۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۸۲۱۸۴
محسن حیدری کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۱۴۸۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فوت
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۳۰۴۳۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۵۴۸۸
نصیب اله حیدری ارجلو کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۸۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۱۰۲۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۶۹۶۰۲۷
حسین حسام پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۰۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بوانات
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۳۳۱۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۴۴۰۷۹
فاطمه حسنی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۸۱۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۰۰۲۹۸۲-۰۷۱۱۸۲۰۲۷۳۵-۶۲۰۳۸۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۰۲۹۸۲
رضا حسینی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۴۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۶۱۲۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۰۳۶۹۵