جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۵ نتیجه پیدا شد.
بهرام رحیمی سرچشمه کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۳۳۱۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۷۰۸۶۷
اسحاق رزاقی نیا کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۲۸۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: عدم تمدید
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۲۵۸۲۷۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۸۳۱۱۰۶
امیر رزبان کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۷۲۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۳۸۷۰۶۳ _ ۰۷۱۳۸۲۲۹۹۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۸۷۰۶۳
سمیه رستمی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۹۲۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۱۶۴۵۶
یوسف رستمی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۸۰۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۳۱۵۳۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۳۳۳۱۰
خسرو رشیدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۴۰۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۷۲۶۲۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۸۷۲۴۶
سمیه رضایی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۸۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۳۳۸۴۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۸۷۴۹۸۱
محمدجواد رضایی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۹۳۵۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۴۳۰۲۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۳۳۹۷۶
سیده ازاده رضازاده کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۶۰۷۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۴۴۵۷۰
فریبرز رضازاده کارشناس لوازم خانگی و اداری
شماره پروانه: ۳۶۹۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۰۸۱۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۶۱۰۸۰
محمود رضایی کوچی کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۹۴۲۱
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۵۰۹۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۲۹۹۳۵
پرویز رضانیا کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۲۶۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۴۳۲۲۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۳۴۴۵۲