جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۵ نتیجه پیدا شد.
سعید زارعی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۵۷۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۶۸۵۴۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۵۸۸۸۰
علی یار زارعی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۰۲۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۳۱۸۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۴۵۲۳۴
معصومه زارعی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۹۵۸۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۹۵۱۱۰۱۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۲۷۷۲۱
مهناز زارعی کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۲۶۹۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۱۶۱۲۹۸-۰۷۱۱۶۲۵۶۷۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۶۱۲۹۸
وحید زارعی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۲۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۹۰۱۸۸
عین اله زارعی باباعربی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۵۵۱
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۸۲۴۷۱۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۳۸۲۱۰
کرامت اله زارع پناه کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۶
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۶۹۰۴
حیدر زارع خفری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۰۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۵۲۷۸۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۲۸۹۳۰
اسماعیل زاهدی کشکولی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۴۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۰۲۹۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۶۱۵۶
عبدالخالق یزدانی شیری کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۵۹۰۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: داراب
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۵۲۸۵۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۷۸۹۰۳۶
علی زرپناه فرد کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۸۵۷
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۲۲۴۲
حمید زرگری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۶۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۹۱۳۷۰۶