جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۵ نتیجه پیدا شد.
غلامرضا زرگری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۶۶۲
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۳۱۰۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۸۱۱۴۵۶
رقیه زمان زاده کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۳۷۵۰
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۴۵۵۰۶
جمال ساجدیان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۲۹۴
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: ابطال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۷۴۵۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۶۵۲۵۴
لیلا ساختمانی کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۲۳۱۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۵۱۹۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۶۰۷۴۴
سیدمحسن سیادت جهرمی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۴۴۸۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۲۲۸۰۶۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۲۷۰۵
فرشته ساریخانی کارشناس امور اداری و استخدامی
شماره پروانه: ۸۳۴۱
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۲۵۱۶۵۷۴۷۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۲۷۰۶۹
جهانپور سالاری کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۵۱۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۵۲۶۴۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۳۲۸۱۵
کرامت اله سالاری کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۴۲۳۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۱۵۲۶
سیداسداله سالاری کیا کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۰۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۹۹۶۸۴
محمدحسن سالکی تزنگی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۸۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۲۹۶۰۷
فرهاد سام کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۱۳۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۸۹۸۵۶
امیر سامی کشکولی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۸۵۴۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۷۰۵۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۴۵۷۷۱