جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۷ نتیجه پیدا شد.
الهه عابدی کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۶۸۴۸
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۰۶۷۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۵۲۰۰۹
سیدسجاد عباسی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۷۸۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: قیروکارزین
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۴۵۲۴۲۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۱۰۴۲۸
سید مرضیه عباسی کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۶۴۴۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۰۷۲۸۳۳۴۲۲۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۶۳۳۰۵
پیام عباس زاده کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۸۲۲۸
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۵۲۶۰۵
سیروس عباسی محمدزمانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۰۶۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۶۸۰۶۰
حسن عبدالله پور کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۶۲۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۴۹۳۵۳
محمود عبداله زاده کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۲۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لامرد
تلفن موسسه: ۰۷۸۲۵۲۲۰۸۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۲۴۹۰۲
امین عبیری جهرمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۹۶۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۹۱۹۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۵۱۰۵۸
مسلم عربی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۰۰۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۶۱۱۱۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۶۷۶۵۲
محمدجواد عسکری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۰۶۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۹۱۴۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۶۲۵۸۳
کامبیز عسکری فهلیانی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۳۴۶۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۲۴۳۲۰
جهان باز عشایری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۴۸۳
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۴۱۵۰