جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۶ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۶ نتیجه پیدا شد.
نرگس نصیری کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۵۱۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۷۰۸۱۲
طاهره نظام کارشناس ‫مهندسی پزشکی (تجهیزات پزشکی)
شماره پروانه: ۱۱۳۷۱
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۸۰۰۹۶۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۴۰۴۷۶
علی نظیری کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۳۴۵۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۱۲۵۳۷
اسداله نظری زاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۱۵۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۵۹۲۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۴۸۹۵۴
اسماعیل نعمتی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۲۱۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۶۴۳۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۷۴۴۱۸
ناصر نعمتی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۳۴۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۷۷۸۸۵
عباسعلی نعمت الهی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۵۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۵۱۳۳۳۱۱۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۰۰۹۶۶
حسین نیک منش کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۲۳۱۵
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فوت
استان: فارس
شهر: لامرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۳۵۲۳۵
امیررضا نیکنام کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۱۳۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۳۶۴۸۳۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۸۲۷۵۷
رضا نیکو کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۷۱۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۷۲۳۵
سیدحسن نمازی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۷۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۲۴۰۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۵۰۷۲
لیلا نمازی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۵۹۱۸۳