پدرام حمیدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۳۰۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۲/۰۳
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۲۲۵۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۵۲۵۲۹
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت: ارزیابی میزان خسارت ناشی از عوامل محیطی و غیر طبیعی به مزارع کشاورزی تجاوز و تخریب پارکهای ملی و جنگلی-ارزیابی ماشین آلات و ادوات باغی - تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق باغی -برآورد میزان خسارت به آب های زیرزمینی (اعم از چاه و غیره) در اثر ورود مواد سمی -ارزیابی و قیمت گذاری زمین های تحت کشت گیاهان زراعی -ارزیابی و قیمت گذاری تاسیسات و محصولات گلخانه ای (گیاهان دارویی و ادویه ای) -تفسیر نقشه ها، عکس ها، تصاویر هوایی و ماهواره ای در اراضی کشاورزی -تشخیص اراضی دایر، بایر و موات -تعیین حق زارعانه -ارزیابی ماشین آلات و ادوات باغی
  • درحال بروز رسانی