جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۴۵۰۸۴ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۵۰۸۴ نتیجه پیدا شد.
عذرا ابتهال جو کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۶۵۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: سیاهکل
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۴۸۰۹۹۰۵
آدرس موسسه:
مریم ابراهیمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۳۵۴۰
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: اسفرورین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۳۱۱۱۱۶۱۳
آدرس موسسه:
سیدمحمد ابراهیمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۶۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۲۸۱۰۰
آدرس موسسه:
ساجده احیایی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۳۱۴۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: قدمگاه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۵۹۹۳۰۷
آدرس موسسه: زبرخان جنب دادگستری ساختمان تعاون واحد ۸ دفتر وکالت
علی احدزاده مجنده کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۱۲۰۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
تلفن موسسه: ۴۵۳۳۸۲۰۶۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۵۸۲۰۴۸
آدرس موسسه:
آرمان احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۶۷۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: فومن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۳۹۴۹۵۸
آدرس موسسه:
فریده احمدیان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۵۲۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۳۶۳۵۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۷۰۸۰۵۳
آدرس موسسه: خ امام خمینی ره بین رودکی وخوش پ۷۳۸ و ۷۴۰
امیر احمدیزاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۲۵۲
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خوزستان
شهر: شوش
تلفن موسسه: ۰۶۱۴۲۸۲۹۶۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۴۰۷۰۳۶
آدرس موسسه: شوش خ شهید دانش بین ۷ تیر و بهداشت جنب فروشگاه یکتا واحد ۳
مریم اخوان گیگلو وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۷۱۲۰
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: خداآفرین
تلفن موسسه: ۰۴۱۴۴۲۵۳۵۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۱۸۹۰۹۴
آدرس موسسه: آ.ش-خداآفرین-خمارلو روبروی دادگستری
شمسی ادیب بقمچ کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۸۲۱۷۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: نیشابور
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
آدرس موسسه:
نهاد ایراندوست کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۴۹۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۹۴۵۴۷۵۱
آدرس موسسه:
جواد اروجی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۸۳۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۳۸۷۱۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۹۳۴۷۶۲
آدرس موسسه: اریاشهر-فلکه اول صادقیه-بسمت ستارخان-ساختمان شهاب-پ۶۵۳-واحد۲