جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۶۸۵۲ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۳۶۸۵۲ نتیجه پیدا شد.
عبدالاحد ابدالی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۹۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: تایباد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۳۷۶۱۶۵۴۵
آدرس موسسه:
سیدمحمد ابراهیمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۶۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۲۸۱۰۰
آدرس موسسه:
نرگس آب سالان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۸۱۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: هرمزگان
شهر: رودان
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۶۹۶۶۳۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۷۱۳۹۲۱
آدرس موسسه: رودان بلوار شهدا پاساژ حقیقی طبقه فوقانی
وحید ابوالحسنی اربط سفلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۴۶۵۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: شاهین دژ
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۵۹۲۲۳۳۵
آدرس موسسه:
مهناز احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۱۵۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آق قلا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۹۲۹۸۲۵
آدرس موسسه:
مریم احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۶۷۳۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: بوشهر
شهر: تنگستان (اهرم)
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۰۱۱۶۴۶۶
آدرس موسسه:
مجتبی احمدیان کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۴۷۷۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: ایرانشهر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۱۵۸۰۷۴۲۴
آدرس موسسه:
علی احمدی (تست سیستم) وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۴۴۳۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: اشنویه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۲۱۳۷۲۲۴۹۷۰
آدرس موسسه:
محسن احمدی خوراسگانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۶۱۴۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: نجف آباد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۶۸۷۳۱
آدرس موسسه:
سیده زهرا احمدی سلیمانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۱۶۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: شهریار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۵۴۹۳۲۰
آدرس موسسه:
مجید یادگاری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۹۵۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۵۳۲۴۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۰۰۹۲۰
آدرس موسسه: تهران خیابان ستارخان خیابان تاکستان پلاک۴۵ واحد۳
فاطمه اردستانی محمودی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۱۷۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: شهر ری
تلفن موسسه: ۰۲۱۵۵۹۶۷۶۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۹۱۱۵۹۳
آدرس موسسه: شهرری-میدان حرم-طبقه سوم پاساژ نگین-دفتر وکالت