میثم قائمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۱۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۶۰۴۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۴۵۲۸
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها. - برآورد هزینه های ساختمانی. - تشخیص حسن انجام کارها و طرحها ی ساختمانی ( به لحاظ فنی و اجرائی). - ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت.
  • درحال بروز رسانی