محمد جوادی شامیر کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۰۲۲۹
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۶۲۲۹۱۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۸۸۳۴۸۷
رشته کارشناسی: ‫تعیین نفقه
صلاحیت: -تعیین میزان نفقه زوجه و اقارب
  • درحال بروز رسانی