حبیب حسینی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۷۴۵
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۰۴/۱۴
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۷۱۴۴۵۵۳۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۸۵۴۶۳۶
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی