محمد فریدی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۲۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۰۸/۰۷
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۲۲۱۳۲۷
تلفن همراه: ۰۹۳۹۱۸۹۱۳۸۶
رشته کارشناسی: امور بانکی
صلاحیت: رتبه 3 مشاوره وتهیه گزارشهای مالی ازقبیل امکان سنجی مربوطه برای کلیه فعالیت های پولی(ریالی)تا سقف بیست میلیاردریال ارائه نظر کارشناسی در مورد موضوعات مورد اختلاف قراردادهای عقود اسلامی، برداشت از حسابها، حواله ها، خدمات الکترونیک ، دارایی ها و خدمات امانی، سود سپرده های دیداری و غیردیداری، سود تسهیلات، گشایش اعتبار و ضمانتهای ریالی سقف ده میلیارد ریال
  • درحال بروز رسانی