فرشید اعلمی فریمان کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۶۸۲۷
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۱۱/۲۱
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۵۶۲۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۹۱۶۴
رشته کارشناسی: معماری و تزئینات داخلی
صلاحیت: تعیین میزان خسارت وارده به تزئینات داخلی ساختمان متره و برآورد تزئینات ساختمان
  • درحال بروز رسانی