حسن براتی محمودی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۲۳۸
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۱۰/۰۴
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۲۲۹۹۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۸۹۶۳۱۴
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی