ابراهیم ثنایی فرد کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۲۴۰۳
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ تودیع
تاریخ صدور پروانه:
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۱۱۸۹۲۰۲۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۰۱۱۴۰۵
رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی
صلاحیت: رتبه 2 - انجام حسابداری امور خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی و دولتی با درآمد کل سالیانه تا سقف دویست میلیارد ریال. - انجام حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی و اشخاص حقیقی و شرکتهای دولتی. - انجام حسابداری طرحهای عمرانی. - انجام حسابرسی طرحهای عمرانی.
  • درحال بروز رسانی