زهرا محمدزاده تیتکانلو کارشناس امور اداری و استخدامی
شماره پروانه: ۴۹۵۶
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ تودیع
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۰۳/۲۹
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۲۱۴۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۰۱۰۵
رشته کارشناسی: امور اداری و استخدامی
صلاحیت های کارشناس:
  • اظهار نظر در مورد سابقه خدمت، تجربه، آمادگی به خدمت و حالات استخدامی کارکنان.
  • اظهار نظر در مورد ساعات کار ، تعطیلات، حضور و غیاب و مرخصی.
  • تامین شرایط بهداشتی و ایمنی کارکنان.
  • اظهار نظر در مورد کمکها و امور رفاهی
  • تشویق و تنبیه کارکنان.
  • اظهار نظر در خصوص عیدی و پاداش
  • اظهار نظر در خصوص آموزش و اعطاء بورس.
  • اظهار نظر در خصوص آزمونهای استخدامی، گزینش واستخدام کارکنان.
  • «کارشناس محترم، لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به رشته و صلاحیت ها بر روی پیوند کلیک نمایید (کلیک کنید)»