زهرا محمدزاده تیتکانلو کارشناس امور اداری و استخدامی
شماره پروانه: ۴۹۵۶
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ تودیع
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۰۳/۲۹
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۲۱۴۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۰۱۰۵
رشته کارشناسی: امور اداری و استخدامی

  • درحال بروز رسانی