محمد افتخاری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۲۹۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۹/۲۹
استان: قزوین
شهر: آوج
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۶۲۳۶۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۵۲۰۶۱
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی