محمد افتخاری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۲۹۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۹/۲۹
استان: قزوین
شهر: آوج
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۶۲۳۶۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۵۲۰۶۱
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت های کارشناس:
  • تعیین حق ریشه در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی
  • ارزیابی و اجرت المثل و تعیین خسارت اراضی مزروعی
  • قیمت گذاری محصولات کشاورزی
  • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل جایگاههای متعارف صنعتی و غیرصنعتی دام و طیور
  • تقسیم ترکه اراضی کشاورزی و ساختمانهای بومی و سنتی تولیدی و کشاورزی روستایی
  • تشخیص اراضی دایر ، بایر و موات
  • تشخیص اراضی دایر، بایر و موات از نظر کشاورزی
  • «کارشناس محترم، لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به رشته و صلاحیت ها بر روی پیوند کلیک نمایید (کلیک کنید)»