ابوالفضل رضاپور کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۱۷۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۰۹/۰۵
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۶۲۳۱۴۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۶۴۹۲۸
رشته کارشناسی: امور ثبتی و نقشه‌ برداری
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی