محمد رشیدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۲۱۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۴/۰۷/۱۲
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۷۵۸۰۵۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۲۳۲۳۹۴
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت: -ارزیابی، قیمت گذاری، برآورد میزان تولید و تخمین هزینه های تولید غلات، گیاهان صنعتی، روغنی، دارویی و ادویه ای -ارزیابی و قیمت گذاری زمین های تحت کشت گیاهان زراعی -ارزیابی و قیمت گذاری تاسیسات و محصولات گلخانه ای (گیاهان دارویی و ادویه ای)
  • درحال بروز رسانی