اصغر شریفی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۰۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۵/۲۶
استان: خراسان شمالی
شهر: جاجرم
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۵۰۳۶۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۶۶۳۸۷
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت: - برآورد هزینه های ساختمانی. - ارزیابی ساختمانهای مسکونی. - تعیین میزان خسارت و علت خسارت.- تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت. - تشخیص حسن انجام کارها و طرحها ی ساختمانی ( به لحاظ فنی و اجرائی). - متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی. - ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی.
  • درحال بروز رسانی