سید احمد طباطبائی کارشناس ‫علوم آزمایشگاهی
شماره پروانه: ۲۴۳۶
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۲/۲۶
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۸۲۴۰۲۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۷۹۱۶۲
رشته کارشناسی: ‫علوم آزمایشگاهی

  • درحال بروز رسانی