سیدیوسف فتاحی امراله کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۳۵۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ مرخصی
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۱۰/۲۰
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۵۲۷۴۷
رشته کارشناسی: امور ثبتی و نقشه‌ برداری
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی