علی هدایت کار کارشناس امور بیمه
شماره پروانه: ۹۷۰۱
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ غیرفعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۶۲۱۴۷۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۱۱۳۷۳۴
رشته کارشناسی: امور بیمه
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی