علی اکبر شجاع کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۴۶
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۳/۰۴/۰۶
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۶۴۵۹۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۰۲۱۴۸۸
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی