فائزه رضائی کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۳۴۵۰
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ غیرفعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۱۱/۲۳
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۸۳۴۰۸۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۳۱۳۳۶
رشته کارشناسی: گاز و گازرسانی

  • درحال بروز رسانی