قدرت محبت کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۱۴
اعتبار: انفصال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۲/۱۲/۲۰
استان: فارس
شهر: بوانات
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی