خسرو روستائی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۰۵۲
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۴/۱۰/۲۴
استان: فارس
شهر: بوانات
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی