حکیمه موحدی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۳۱۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۴۵۳۵۱۳۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۴۹۱۸۳۳
رشته کارشناسی: ‫تعیین نفقه
صلاحیت: -تعیین میزان نفقه زوجه و اقارب
  • درحال بروز رسانی