مهدی عسکری اشکذری کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۶۴۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۶/۱۸
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۲۲۱۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۱۰۹۵۶
رشته کارشناسی: ‫تعیین نفقه
صلاحیت: تعیین میزان نفقه زوجه وارقاب
  • درحال بروز رسانی