حمید قائمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۱۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۱۱/۰۲
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۲۲۷۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۰۵۲۱
رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  • درحال بروز رسانی