مریم کیامرزی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۹۲۷۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۰۸/۰۷
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۵۹۳۷۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۳۶۸۹۳
رشته کارشناسی: امور گمرکی
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی