نبی اله فتحی باصری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۵۰۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۱۰/۲۴
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۸۷۱۲۶
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی