محمد ناصری فر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۷۳۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۵۸۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۲۲۹۴
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت های کارشناس:
 • تعیین پیشرفت فیزیکی ابنیه، ساختمانها و طرحهای عمرانی
 • تامین دلیل، تبیین وضعیت ابنیه، ساختمانها و طرحهای عمرانی
 • ارزیابی انواع ساختمان ها و دارایی های نامشهود متعلق به ان با هرنوع کاربری و تعیین و تعدیل اجاره بها و اجرت المثل
 • ارزیابی واحدهای مسکونی و تعیین و تعدیل اجاره بها و اجرت المثل آن
 • ارزیابی و برآورد میزان خسارت
 • ارزیابی اراضی و تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل آن (به استثنای بخشی از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی فاقد مستحدثات ساختمانی)
 • تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی و طرح های عمرانی به لحاظ فنی و اجرایی
 • ارزیابی ملکیت، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و تعیین و تعدیل اجاره بها و اجرت المثل
 • تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت‌المثل اجاره بها
 • متره و برآورد، برآورد هزینه ها و تعیین اجرت المثل کارهای ساختمانی و طرح های عمرانی
 • «کارشناس محترم، لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به رشته و صلاحیت ها بر روی پیوند کلیک نمایید (کلیک کنید)»