محمد ناصری فر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۷۳۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۵۸۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۲۲۹۴
رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  • درحال بروز رسانی