حمید ضیاعی منشادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۲۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۲/۱۲/۲۴
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۲۶۹۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۱۹۳۱۴
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی