فاطمه جلالی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۴۶۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۱۲/۰۶
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۳۵۱۸۴۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۹۶۲۲۱۸۴۶
رشته کارشناسی: ‫تعیین نفقه
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی