غلامرضا یاسائی مهرجردی کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۶۳۷۹
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۶/۱۰
استان: یزد
شهر: میبد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۳۲۳۴۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۷۸۳۷۲
رشته کارشناسی: ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
صلاحیت: - بررسی کیفیت مواد غذایی - بررسی انواع مسمومیت غذایی و روشهای بررسی و پیشگیری
  • درحال بروز رسانی