رضا نصیری مجد کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۳۹۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۴/۱۳
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۵۳۵۹۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۱۹۲۸۳
رشته کارشناسی: دامپروری و دامپزشکی

  • درحال بروز رسانی