پرویز احمدی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۹۵۶۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۱۱/۱۴
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۷۳۰۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۳۸۹۳۰
رشته کارشناسی: ‫تعیین نفقه
صلاحیت: -تعیین میزان نفقه زوجه و اقارب -تعیین اجرت المثل و ایام نحله -تعیین مهرالمثل
  • درحال بروز رسانی