بیژن مهرگان کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۳۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۲۲۱۹۲۵
تلفن همراه: ۰۹۳۳۵۹۵۷۹۴۱
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی