ایوب ایرانشاهی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۹۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۶۰۱۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۹۹۸۶
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی