منیژه گازران کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۵۹۷۸
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۲/۲۳
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۴۴۲۸۳۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۹۴۲۳
رشته کارشناسی: دامپروری و دامپزشکی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی