فریدون رضائیان کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۷۰۱
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۹۱۵۰۸۹۶۸۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۹۶۸۸۲
رشته کارشناسی: ‫محیط زیست طبیعی

  • درحال بروز رسانی