علی اکبر کریمی یزدی کارشناس ‫امور بیمه
شماره پروانه: ۳۵۱۰
اعتبار: ۱۳۸۹/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۱۲/۰۸
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۴۵۰۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۴۷۹۱۴
رشته کارشناسی: ‫امور بیمه

  • درحال بروز رسانی