غلامرضا قانع عزآبادی کارشناس ‫مواد و فلزات
شماره پروانه: ۳۷۵۲
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ تودیع
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۳/۱۹
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۲۹۴۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۵۱۴۲۵۶
رشته کارشناسی: ‫مواد و فلزات
صلاحیت های کارشناس:
  • درحال به روزرسانی