حمید طلائی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۷۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۳/۰۳/۰۵
استان: یزد
شهر: مهریز
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۸۴۳۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۸۲۳۳
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی