علی کاظمی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۹۳۶
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۳۸۹۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۶۷۳۴۲
رشته کارشناسی: امور بانکی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی